Z dniem 1 czerwca 2017 rusza nasz nowy Program Young Delcon Team.
Skierowany jest on do wszystkich młodych osób uprawiających psie sporty. Spośród Was wybierać będziemy osoby, które staną się naszymi Ambasadorami, a wszystkich uczestników Programu promować będziemy na  naszej stronie oraz na naszym funpagu. Dla uczestników Programu przewidujemy dużo atrakcji oraz nagrody między innymi w postaci opłacenia startów w zawodach.
Informacji na temat Programu chętnie udzieli nasz konsultant pod numerem telefonu 570 281 624.

 

Wspieramy młodych!


REGULAMIN PROGRAMU


Regulamin Programu Young Delcon Team

§ 1

Regulamin Programu Young Delcon Team zwany dalej Programem określa zasady członkostwa w programie wspierającym dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia zwanych dalej YDT, którzy aktywnie biorą udział w wybranej dziedzinie sportu wraz ze swoim psem i pragną się w nim rozwijać.

§ 2

Przystępując do programu YDT nie są zobowiązani do posiadania jakichkolwiek tytułów oraz medali zdobytych na zawodach jakiejkolwiek rangi.

§ 3

Kandydat na YDT ubiegający się o przystąpienie do Programu powinien obowiązkowo przedłożyć następujące dokumenty:

Ponadto, kandydat na YDT może przedłożyć dodatkowo:

§ 4

YDT może zostać jedynie osoba, która spełnia następujące warunki:

§ 5

Prawa YDT

 1. I.   Przystępując do Program YDT, jego uczestnik zbiera punkty lojalnościowe za poczynione zakupy przez składanie zamówień na meila anna@delcon.pl  które uprawniają do odbioru bonusów wg załączonej tabeli nr 1.
 2. II.   Punkty lojalnościowe przyznawane będą również za starty i osiągnięcia na zawodach, a ich ilość zależna będzie od zajętej lokaty  (wg tabeli nr 1). 
 3. III.  Punkty lojalnościowe będą również przyznawane za zakup „z polecenia” poprzez zamówienia składane za pośrednictwem email anna@delcon.pl
 4. IV.  Na koniec każdego roku kalendarzowego 3 YDT z największą ilością zebranych punktów otrzyma bonus w postaci pokrycia opłaty startowej za wybrane zawody w ciągu kolejnego roku kalendarzowego (wg tabeli nr 3).
 5. V.    Każdy YDT otrzyma personalizowaną koszulkę.
 6. VI.   Członkowie Programu będą promowani na naszym funpagu  https://www.facebook.com/DelconPolska/.
 7. VII.  Specjalnie dla YDT organizowane będą seminaria i warsztaty współfinansowane przez Program.
 8. VIII. Każdy YDT, który uzyska 5 000 punktów lojalnościowych zostanie Młodym Ambasadorem Marki Delcon Team. Z tego 30% musi pochodzić z uzbieranych startów w zawodach. W tym wypadku punkty sumowane są bez względu na ich wymianę na produkty bonusowe.
 9. IX.  Punkty lojalnościowe można wymieniać na proponowane gadżety wraz z dokonaniem kolejnego zamówienia.

§ 6

Obowiązki YDT

 1. I.   YDT zobowiązuje się do karmienia swojego psa karmą Delcon nabytą po preferencyjnych cenach za pośrednictwem zamówień złożonych na meila anna@delcon.pl z dopiskiem YDT.
 2. II.  YDT wyraża zgodę na udostepnienie swojego wizerunku na rzecz firmy Delcon Polska S.C. w celach promocji i reklamy produktów oraz programu.
 3. III. Regularne zamieszczanie wpisów na blogu lub facebooku na temat wspierania przez firmę Delcon – minimum 1 wpis na dwa tygodnie (wpisy nie mogą się powtarzać).
 4. IV. Przedstawianie produktów marki DELCON w pozytywnym świetle.
 5. V.  YDT nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej promowanych przez siebie produktów, natomiast może rozdawać otrzymane od firmy DELCON kupony rabatowe.

§ 7

 1. I.    Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać umowę przez pisemne wypowiedzenie.
 2. II.  Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków określonych w umowie przez jedną ze stron.
 3. III. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w momencie ukończenia przez YDT 18 lat.

 

Tabela nr 1

Punkty lojalnościowe przyznawane są wg następującego

1 kilogram karmy

1 punkt

start w zawodach

5 punktów

zajęta lokata 1 w zawodach

20 pkt

zajęta lokata 2 w zawodach

15 pkt

zajęta lokata 3 w zawodach

10 pkt

zajęta lokata 4 w zawodach

5 pkt

zdjęcie w personalizowanej koszulce zrobione w czasie zawodów (podczas startu)

2 pkt (z jednych zawodów 1 zdjęcie)

Zakup karmy „z polecenia” 1 kilogram

1 punkt

 

Tabela nr 2

Bonusy do odbioru przy kolejnym zamówieniu

Bonus

Cena w pkt lojalnościowych

Dyspenser

15

Okładka na paszport

20

Okładka na książeczkę startową

20

Kubeczek

30

Obroża świecąca LED

30

Torba na dokumenty

45

Ręcznik

45

Kocyk 70 x 50 cm

60

Wiadro na karmę

100

Plecak do 1 Września 2017

80

Plecak od 2 Września 2017

100

 

Tabela nr 3

Opłaty startowe dla punktowych prymusów

Bonus

Cena w pkt lojalnościowych

1 start w zawodach

500

2 starty w zawodach

750

3 starty w zawodach

1000

 

DO  POBRANIA:

Aby przystąpić do programu należy przesłać wypełnione poniższe dokumenty:

Wniosek o przystąpieniu do programu

Oświadczenie o posiadaniu psa

Zgoda na udział w programie